Вашите 84 най-добри начина да станете по-зелени у дома

В много от своите работи, Красимир Терзиев използва езика и технологията на киното и телевизията, за да изследва и коментира върху това как тази споделена визуална култура формира и въздейства върху нашият социален и политически свят по неочаквани начини.

Неговата последна работа „Вашите 84 най-добри начина да станете по-зелени у дома“, създадена специално за галерия „Галерия“, е дигитален гоблен, който се състои от 84 стокови видеа на зелен екран, всичките показани паралелно в безкрайна повторяемост.

В киното, телевизията и гейм индустрията зелени екрани се използват, за да отделят даден човек или обект от фона, така че впоследствие субектът или обектът да бъдат поставени в нова среда. Тези нови комбинирани изображения по дефиниция са трудни или невъзможни за изпълнение по друг начин. Всяко едно изображение, което Терзиев избира за своя гоблен на зелен екран попада в тази категория.

Зеления екран е един от най-силните инструменти на киното за създаване на илюзия, където на невъзможното може да се повярва.

„Вашите 84 най-добри начина да станете по-зелени у дома“ могат да бъдат видяни само чрез устройство, което е свързано с безжичната мрежа на галерия „Галерия“. В повечето случаи, това устройство е телефона или таблета на посетителя.

Терзиев използва нашата интимна връзка с тези екрани, за да позволи на посетителите да бъдат напълно погълнати от неговия гоблен на зелен екран. Той се отнася към него като към „перфектния интериор, който ви позволява да се телепортирате на което и да е място по света и отвъд, само не и тук. Място, на което можете да разгърнете фантазиите си свободно, без ограниченията на обстоятелствата, в които се намирате. Като квантова частица можете да сте дори на няколко места едновременно. Можете да променяте минало, настояще и бъдеще според настроението си. Телемагия, равняваща се по размах единствено на изкуството на Анатолий Кашпировский."

С други думи, това е Нетфликс маратон на стероиди.

Има и друга страна на работата. Технологията на зеления екран придоби популярност приблизително по същото време, когато „зеленото“ влезе в нашия политически дискурс през 70те и 80те години на миналия век.

Днес сме заобиколени от безкраен брой продукти и услуги, произведени от безкраен брой стартъпи, които са получили стотици милиони долари от фондове за рисково капиталово финансиране, с цел да ни продават обещанието, че продуктите и услугите им ще ни помогнат да живеем по-зелени и по-добри животи. Тези продукти и услуги магически ще ни отделят от околната среда и ще ни телепортират в зелено живо блаженство, дори ако това са само заместващи комбинирани изображения, които подобно на стоковото видео от „Вашите 84 най-добри начина да станете по-зелени у дома“, е твърде трудно да бъдат създадени по-друг начин.

Изложбата „Вашите 84 най-добри начина да станете по-зелени у дома“ беше замислена в месеците преди пандемията Covid-19, а нейното откриване беше планирано за седмицата, в която по-голямата част от света обяви пълно затваряне. Два месеца по-късно, след опита ни да стоим вкъщи в продължение на седмици, работата на Красимир приема ново значение.

„Вашите 84 най-добри начина да станете по-зелени у дома“ се реализира с подкрепата на Столична община, по инициативата „Солидарност в културата”.